Kadınların ziynet eşyalarından zekât vermeleri gerekir mi?

Altın veya gümüşten yapılmış ziynet takıları veya tablo, çanak-çömlek, kaşık, çatal vb. gibi mallar nisap miktarına ulaşıp üzerinden bir kamerî yıl geçince bunların zekâtını vermek farz olur. Çünkü altın ile gümüş, mali değeri artan mallar olup, bunlar genellikle ticaret için var olan mallardır. Ayrıca bunların özünde satış bedeli olma (semen) niteliği vardır. Bu yüzden ister külçe, ister döküm, isterse insanlar için süs eşyası olarak elde bulunan altın ve gümüşün zekâtını vermek gerekir. Zekâta tabi bulunan ziynet eşyaları nisap miktarını aşıyorlarsa bunların zekâtı her yıl verilmelidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

37|114|Yemin olsun, biz Mûsa ve Hârun'a da lütufta bulunduk.
Sura 37