Zekât vekil aracılığıyla verildiğinde vekil mi yoksa mal sahibi mi niyet etmelidir?

Zekât bir ibadet olduğuna göre, muteber olan ibadeti yerine getiren kimsenin niyetidir. Buna göre niyet etmesi gereken kişi müvekkil yani mal sahibidir. Mal sahibi niyet ederek malını vekile teslim ettikten sonra, verilen zekât hissesi, vekiller arasında ne kadar el değiştirirse değiştirsin, bu durum zekâtın sıhhatine bir engel teşkil etmez. Mesela bir kişi malını bir yoksula ulaştırmak üzere zekât niyetiyle bir vekile teslim etse, vekil de bu malı yoksula verirken zekâta niyet etmeden verse, bu zekât yerine gelir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

34|36|De ki: "Rabbim, dilediğine rızkı genişletip açar, dilediğine ölçülü verir/kısar. Fakat insanların çokları bilmiyorlar."
Sura 34