Kurban kesmek kadınlara da vacip midir?

Kurban kesmeyle ilgili şartlar açısından kadınla erkek arasında bir fark yoktur. Buna göre Müslüman, âkıl, bâliğ, mukim ve zengin olan her kadının kurban kesmesi vaciptir. Büyük Hanefî hukukçusu Kâsânî kurbanla ilgili şartları saydıktan sonra şöyle demiştir: “Saydığımız bu şartlarda kadınla erkek müsavidir çünkü konuyla ilgili deliller bu ikisinin arasını ayırmamıştır.”[1] Ayrıca belirtmek gerekir ki kocasının malından dolayı kadına kurban kesmek vacip olmaz. Öyleyse, günümüzde bazı yörelerde görülen, aile içerisinde bir sene kocanın, bir sene hanımın kurban kesmesi diye bir şey söz konusu olamaz çünkü ailenin malı erkeğindir ve her sene kurbanı o keser. Kadının ise ancak mehir, miras, memuriyet, işçilik veya ticaret yoluyla kazandığı kendisine ait malı varsa kurban kesmelidir. Tabii gücü yeten aile reisi, ayrıca hanımı için de kurban kesebilir.


[1] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâî, 7/186.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|43|Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir/Kur'an ehline sorun.
Sura 16