Kurban nasıl kesilir?

Hayvanı dinî usullere göre boğazlamak, kesimden önce besmele çekip ardından “evdâc” ın kesilmesinden ibarettir. Evdâc ise boğazın iki tarafında olan iki büyük damar ile nefes borusu ve onun arkasındaki yemek borusunun ismidir. Boğazlamada bunların dördü de kesilmelidir. Bununla beraber üçünü, yani nefes borusunu, yemek borusunu ve iki toplardamardan birini kesmek de yeterlidir.

Hayvanın evdâcını kesmeye ensesinden başlanırsa mekruh olur. Ensesinden kesilen hayvan, evdâcı kesilmeden ölürse leş olur. Bu açıdan hayvanı çene altından boğazlamak gerekir.

Hayvanı kör bıçakla boğazlamak, hayvanı yatırdıktan sonra bıçak bilemek, boğazlama yerine ayağından çekip sürüyerek getirmek, boğazlama esnasında hayvanın omuriliğini koparmak, canı çıkmadan kellesini almak ve ölmeden yüzmek mekruhtur.[1]

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

1- Hayvan, kesim yerine incitilmeden götürülür, kesileceği zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

2- Kurban sahibinin kurbanını bizzat kendisinin kesmesi veya Müslüman birisine kestirmesi ve kesim esnasında da orada hazır bulunması müstehaptır.

3- Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmelidir. Bıçak, keskin olmalı ve hayvana gösterilmemelidir. Hayvan kesilmeden hemen önce “Bismillahi Allahü Ekber” denmeli, sonra kesilmelidir.

4- Kurbanı vekiline kestiren kimse de hayvan kesilirken besmeleye iştirak etmelidir. Kurbanı kesen kimse hayvanı boğazlarken Allah’ın adını zikretmeyi (besmele) kasten terk ederse Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez. Ancak besmele çekmek unutulduğunda bir mahzuru yoktur.

5- Kesilen hayvanın fazla acı duymaması için hareket hâli sona ermeden yani canı tam çıkmadan onu yüzmemelidir. Kurban sahibi, kurban kesildiği gün, ilk yemeğini kurbanın ciğerinden seçmesi güzel bir davranıştır.

6- Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kurbanlık hayvanın kesilmesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Allah her şeyin ihsanla (iyilikle, güzellikle ve Allah’ın teftişine arz ediyor gibi) yapılmasını kabul etmiştir: Öyleyse bir hayvanı boğazlarken, ihsan hissi ile kesin, içinizden kurban kesen kimse bıçağını iyice bilesin ve keseceği hayvanını rahat ettirsin.”[2]

7- Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanır. Bu şekilde kesilmelerine “zebh” denir. Deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden kesilir ki buna da “nahr” denilir. Kesim yapıldıktan sonra hayvanın kanının iyice akması için bir süre beklenir.


[1] Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, s. 872, 873.

[2] Müslim, sayd 57; Ebû Dâvud, edâhî 11.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

11|13|Yoksa, "Onu uydurdu" mu diyorlar! De ki: "Öyleyse hadi, onun benzeri, uydurma on sure de siz getirin; eğer doğru sözlüler iseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın."
Sura 11