Kurbanı vekâleten kesen kimse kurban sahibinin ismini zikretmese kurban geçerli olur mu?

Burada asıl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, kurbanını kesmesi için yerine bir şahsı veya kurumu vekil tayin ederken, kurban ibadetine niyet etmesi şarttır. Diğer taraftan vekil olarak kurban kesen kimsenin kimin adına kurban kestiğini zikretmesi şart değildir. Çünkü bu konuda niyet yeterlidir. Şayet adına kestiği kimsenin ismini zikredecek olursa, bu daha güzel olacaktır. Çünkü Peygamber (sas) kurban kesince; “Allah’ım! Sen Muhammed’den, aile halkından ve Muhammed’in ümmetinden kabul buyur.” dedikten sonra, kurbanını kesmiştir. (Fıkıh Ans. V.Zuhayli, (tercüme) 4/420)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

8|5|Bildiğin gibi, Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi.
Sura 8