Mekke’de ziyaret edilebilecek yerler nerelerdir?

Mescid-i Haram

Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Haram, çepeçevre Kâbe’yi kuşatan, etrafı kubbeli, ortası ise açık olan büyük bir mesciddir. Burası yeryüzünde ilk inşa edilen mabeddir. Zemzem kuyusu, Makam-ı İbrahim, tavafın yapıldığı alan olan metaf ve Kabe, mescidin içinde yer alırlar. Saygı ve tazim göstermek gerektiği için bu kutsal alana Harem denilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) burada kılınacak namazın diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletli olduğunu ifade etmiştir.

Hiranur Mağarası

Burası, Allah Resûlüne (s.a.s) ilk vahyin geldiği mağaradır. Bu mağara, Mekke’nin 5 km. kadar kuzeydoğusunda bulunan Hira dağının üst kısmında yer alır. Dar ve uzun bir mağara olan Hiranur mağarasının kapısı da Kâbe’ye yöneliktir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) kendisine vahiy gelmeden önce zaman zaman bu mağaraya çekilerek tefekkür dünyasına dalmış ve kendisini ibadete vermiştir.

Günümüzde de Gar-ı Hira mevcud olup, hac veya umre yapanların ziyaret ettiği yerlerden birisidir.

Sevr Mağarası

Sevr  mağarası, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir’le birlikte sığındıkları mağaradır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) üç gün süreyle burada kalarak müşriklerden gizlenmiştir. Müşrikler Allah Resûlünü öldürmek için bu mağaranın kapısına kadar gelmişler, ancak Cenab-ı Hakk’ın bir mucizesi olarak mağaranın kapısında bir örümceğin ördüğü ağı ve iki güvercinin de hemen mağara kapısının yanı başında bir çalı üzerinde yaptıkları yuvayı görünce içeride kimse olmadığını düşünerek çekip gitmişlerdir. Müşrikler mağaranın kapısına kadar geldiklerinde Hz. Ebu Bekir, Allah Resûlü’nü yakalayacaklar diye ciddi endişelenince Efendimiz ona; “Hiç ta­sa­lan­ma, zi­ra Al­lah bi­zim­le be­ra­ber­dir” diyerek teselli etmiştir.

 Sevr mağarası, Mekke’nin güney tarafında olup, Mekke’ye uzaklığı 5 km. kadardır.

Ten’im ve Mescidi

Mekke’nin çevresinde yer alan, sınırları Cebrail Aleyhisselam’ın Efendimiz’e talimiyle çizilen, mukaddes ve hürmetli bölgeye Harem bölgesi denir. Harem bölgesinin sınırlarının Mekke’ye uzaklıkları eşit mesafelerde değildir. Harem bölgesinin Mekke’ye en yakın sınırı Mekke’ye 8 km. uzaklıkta bulunan Ten’im’dir. Umre yapanlar için Hil bölgesinin en faziletli ihrama girme yeri Ten’im’dir. Burası aynı zamanda Mekke’de oturanların da ihrama girdikleri yerdir.

Günümüzde gerek Mekkîlerin gerekse ilave umre yapmak isteyen âfâkilerin ihrama girmek için tercih ettikleri Ten’im bölgesi, mescidi, duş alma yerleri, ticaret merkezleri ve kolay ulaşım imkânlarıyla önemli bir ziyaret yeri haline gelmiştir.

Akabe Biatlarının Yapıldığı Yer

Akabe, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hicretten birkaç yıl önce Medine’den gelen ve daha sonra Müslüman olan heyetle görüştüğü yerdir. Toplam üç Akabe biatı vardır. Bu görüşmelerden sonra Medine’den gelen heyet kendi canlarını gibi Peygamber Efendimizi de koruyup Ona sahip çıkacaklarına dair biat etmeleri neticesinde Medine’ye hicret başlamıştır. Burasının uzaklığı Mekke’ye 3 km. kadar olup, Mina ile Mekke arasında yer alır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

43|57|Meryem'in oğlu, bir örnek olarak ortaya konunca, senin toplumun buna karşı hemen bağırıp çağırmaya başladı.
Sura 43