Peygamberimiz’in kabrini niçin ziyaret ediyoruz?

Medine’de sadece Efendimiz’in kabri değil, başka mekanlar da ziyaret edilir. Bunların her birisinin tarihte ve dini hayatta belli bir yeri vardır. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), “Benim mescidimde (Mescid-i Nebevî) aralıksız 40 vakit namaz kılan kimse için, cehennemden ve azaptan kurtuluş beratı yazılır. O kimse, nifaktan da uzak kalır.” buyurarak mescid-i nebevide kılınan namazlara dikkat çekmiş ve mükafatını anlatmıştır.

Hac yapma imkanı bulanların Efendimiz’in kabrini ziyaret etmeleri sünnettir. Bu konuda bazı hadisler vardır:

“Kabrimi ziyaret edene kıyâmet gününde şefaatim vâcip olur.”

“Kim Beytullah’ı ziyaret eder de beni ziyaret etmezse, bana cefâ etmiş olur.”

Bu hadîs-i şerîfler muvacehesinde, hacca giden kimselerin büyük bir mânia karşısında kalmadıkça, Peygamberimizin kabr-i saâdetlerini ziyaret etmelerinin ehemmiyeti ortaya çıkar.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|90|Hayır, hayır! Biz onlara hakkı getirdik ama onlar tam anlamıyla yalancıdırlar.
Sura 23