Şeytan taşlamada vekâlet geçerli midir?

Hastalık, yaşlılık veya sakatlık gibi bir mazeretten dolayı gidip taş atmaya güç yetiremeyen kimseler, bir vekil aracılığıyla bu görevlerini yerine getirirler. Bu kişilerin şeytan taşlatmak üzere kendileri yerine vekil gönderebilmeleri için ayakta namaz kılamayacak kadar rahatsız veya yaşlı olmaları gerekir.

Gündüz izdiham sebebiyle taş atamayanlar gece izdiham olmayan vakitleri kollar ve taşlarını atarlar. Bu yüzden geceleri, bizzat atabilecek olanların, başkasına vekâlet vermesi caiz olmaz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

17|11|İnsan, hayra davet eder gibi şerri çağırıyor/insan, hayra duasıyla şerri davet ediyor. İnsan çok acelecidir.
Sura 17