Temel ihtiyaçlar nelerdir?

Genelde “havaic-i aslîyye” olarak görülen zarurî ihtiyaçlar arasında şunlar sayılmaktadır: Kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iaşesi, giyim ve ev eşyaları, ikamet edilen ev, binek aracı, sahip olunan kitaplar, seyahat, tedavi veya öğrenim harcamaları, çiftçinin ziraat yapmak için sahip olması gereken alât u edevât veya zanaatkârın işinde kullandığı aletler havaic-i aslîyeden sayılmıştır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

36|38|Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, Alîm olanın takdiridir bu.
Sura 36