Teşrik tekbirlerinin et kurutmayla alakası var mıdır?

Teşrik Tekbirleri: Lügat olarak teşrik, eti güneşte kurutmaktır. Teşrik, ismini buradan almıştır. Ayrıca teşrik, tekbiri yüksek sesle getirmek demektir. Burada kelimenin nereden geldiğinden ziyade Peygamber Efendimizin ve Sahabe hazerâtının uygulamaları önemlidir. Uygulama ise, bugünkü yapıldığı şekliyledir. Bazı imamların münferiden farklı görüşleri olsa da mezheplerin bu konuda ittifakı vardır. İhtilaf ise teferruattadır..

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

38|84|Buyurdu: "İşte bu doğru! Ben de yalnız doğruyu söylerim."
Sura 38