Vefat etmiş kimselerin zekât borcu ödenmeli midir?

Zekât borcu olan bir kimse, imkânı olduğu hâlde zekât borcunu ödemeden vefat etse, bu borç onun terikesinden (geriye bıraktığı mallarından) alınamaz. Çünkü onun malları ölümüyle beraber varislerine intikal etmiştir. Varislerin ise, ölen kişinin zekât borcunu ödeme gibi bir mükellefiyetleri yoktur.

Ancak kişi ölmeden önce bu borcunu vasiyet etmişse, varisler bu vasiyeti yerine getirmek zorundadırlar. Bu durumda terikenin üçte birlik kısmından zekât verilir. Eğer zekât bu miktardan daha fazla ise, varisleri kalan kısmı ödemek zorunda değillerdir. Çünkü vasiyet ancak malın üçte birinde geçerli olur.

Eğer varisler kendilerine düşen hakkın bir kısmından veya tamamından vazgeçerek teberru suretiyle ölen kişinin bu zekât borcunu ödeyecek olurlarsa, bu da güzel bir davranış olur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

31|26|Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak Ganî, mutlak Hamîd'dir.
Sura 31