Zekat bir fonda toplanıp, talebelere verilebilir mi?

Zekatın bir fonda toplanması, akla bir organizeyi getiriyor. Aslında devr-i saadet ve onu takip eden dönemlerde zekatın devlet tarafından yapılan bir organize eşliğinde toplandığı hemen herkesin bildiği bir gerçektir. Zaten zekatı sarf mahallerinin anlatıldığı yerde, Kur’an’ın zekat toplayan görevliler anlamına gelen “âmilin” demesi de bunu gösteriyor.

Günümüzde devlet çapında böyle bir organizeden bahsetmek mümkün değildir. Fakat orta ve yüksek okul seviyesinde talebeleri okutma, barındırma, burs verme gibi düşüncelerle dernek ve vakıf bünyesinde hizmet eden insanlar böyle bir fon oluşturabilir. Fonda toplanan zekat paraları, talebelere verilebilir. Hatta bunun zekatın farz kılınmasındaki sebeb ve zekat emrinin altında yatan hikmetlere daha uygun olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

3|194|"Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme! Sen, vaadine asla ters düşmezsin."
Sura 3