Zekât dışında gayr-i müslimlere malî yardım yapılabilir mi?

Zekât verilmesi gereken kimseler Müslümanlardır. Müellefe-i kulûb kavramı içinde değerlendirilecek kimseleri istisna tutarsak, gayr-i Müslimlere zekâttan bir pay verilmez. Ancak zimmî olarak içimizde yaşayan yani bize düşman olmayan gayr-i müslimlere zekâtın haricinde sadaka vermenin, onları yedirip içirmenin veya daha başka yardımlar yapmanın bir mahzuru yoktur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

49|12|Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah'tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.
Sura 49