Zekât farz olduktan sonra malı zayi olan bir kişiden zekât düşer mi?

Bir mal kendisine zekât farz olduktan sonra sahibinin kusuru olmaksızın çalınma, gasp, kaybolma veya yanarak helak olma gibi bir yolla yok olursa, mükelleften zekât borcu düşer. Mükellefin bu borcu ödeme imkânına sahip olması hükmü değiştirmez.

Zekât farz olmadan önce malın başına bu tür bir şey gelirse zaten zekât bir borç olarak mükellefin zimmetine geçmediği için bir zekât borcundan bahsedilemez.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|70|Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. İçinizden bazıları, ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevirilir ki, bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Alîm'dir, Kadîr'dir.
Sura 16