Zekât verilebilecek sekiz sınıftan biri olan “Yolcular”dan maksat nedir?

Yolculuk esnasında maddî imkânları kalmayıp yoluna devam edemeyen kimseler de kendilerine zekât verilecek guruplar arasındadır. Zengin olup olmadıklarına bakmaksızın, yollarına devam edebilmeleri ve memleketlerine ulaşabilmeleri için gereken harcamalar, bu kişilere zekât olarak verilebilir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

26|140|Kuşkusuz, senin Rabbin mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.
Sura 26