Adetli kadın Kur’an meali okuyabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kur’ân-ı Kerîm’de: لَا يَمَسُّهُۤ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ “Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz.”[1]buyrulmaktadır. Bu âyet-i kerîmeye göre Kur’ân’a abdestsiz dokunmak câiz değildir. Burada Kur’ân denince, iki kapak arasında yazılı bulunan, Allah tarafından Cebrail (aleyhisselam) aracılığıyla Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyedilmiş Arapça metin anlaşılır.

Kur’ân’ın lafızlarının, başka bir dildeki harflerle yazılmış hâlini okumanın da aynen Kur’ân okumak gibi caiz olmadığı bildirilmiştir. Mesela Türkçe harflerle Kur’ân lafızları aynen yazılsa, bu kitap da Mushaf hükmünde olduğundan gusülsüz olarak onu okumak veya abdestsiz olarak ona dokunmak caiz görülmemiştir. Ancak Kur’ân’ın manasını ele alan ve onu tefsir eden kitaplara dokunma ve onları okuma konusu bunun dışındadır zira bu kitaplar bir Mushaf değildir. Mushaf olmadığı için de âyet metinlerine dokunmadan kitaba temas edilebilir ve gözle okunabilir. Bununla beraber, âyetlerin diğer metinlerden daha fazla olması durumunda o tefsir kitabına dokunmayı mekruh görenler de olmuştur.

Kur’ân’ın Arapça metnini almadan sadece meal olarak basılan kitaplarda ise yukarıda sakıncalar söz konusu değildir. Evet, meallerde Arapça Kur’ân metni olmadığı gibi Kur’ân lafızlarının Türkçe harflerle yazılmış hâli de yoktur. Dolayısıyla sadece meal yazan kitapları alıp okumada, hayız ve lohusalık dönemindeki kadınlar için bir mahzur söz konusu değildir.[2]

Ancak meal konusundaki genel bir düşüncemizi burada aktarmadan geçmek istemiyoruz: Arapça bilmeyen insanların meal okuması tavsiye edilmemektedir zira mealler, Kur’ân’ın manasını tam yansıtmamaktadır. Hele bir de Arapça dil kurallarına, İslâm ilimlerine, usûl kaidelerine vâkıf olmadan yazılmışlarsa Kur’ân’ı anlama bir tarafa Kur’ân hakkında şüphe uyarmaya bile sebep olabilirler. Hatta bu gibi mealleri okuyarak dinden uzaklaşanlar bile olmuştur. Bu yüzden meal yerine tefsir okunması, meal okunacaksa bile en azından açıklamalı küçük bir tefsir sayılabilecek meallerin seçilmesi daha isabetli bir tercih olacaktır.


[1] Vâkıa Sûresi, 56/79.

[2] Bütün bu değerlendirmeler ve kaynakları için bkz: Mevsûatü’l-Fıkhiyyeti’l-Kuveytiyye, 38/9, 34/182, 17/127.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

56|75|İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.
Sura 56