Kur’ân Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç senede indirilmiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlik vazifesine başladığı andan itibaren, aynı zamanda vahiy almaya da başlamıştır. Zaten peygamberliğinin başladığı kendisine vahiyle bildirilmiştir. İşte bu andan, vefat etmesine kadar gece-gündüz vakitlerinde, savaş-barış esnasında, evde veya başka yerlerde vahiy kendisine gelmiş olup, bu süre 23 yıldır. Kur’ân, Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) bir defada indirilmemiş, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı boyunca devam etmiştir.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

65|1|Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetlerine doğru boşayın ve iddeti iyi sayın! Rabbiniz olan Allah'tan sakının! Onları evlerinden çıkarmayın; onlar da çıkmasınlar. Apaçık ve belgeli bir yüzsüzlük yapmaları durumu müstesna. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını çiğneyen kendi benliğine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir iş/oluş ortaya çıkarır.
Sura 65