Bayanlardan gelen beyaz akıntının hükmü nedir?

Fıkıh kaynaklarımızda, ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar denilmektedir. Ancak bunun bazı istisnaları olduğu anlaşılmaktadır. Beyaz akıntı da bunlardan biridir. Kadının ön tarafında görülen ıslaklığa, kaynaklarımızda “rutûbetü’l-ferc” deniliyor ve o, ter ile mezi arası bir “beyaz akıntı” olarak tarif ediliyor.

Ulema, kadının fercinin derinliklerinden (Mesela rahimden) gelen akıntının necis olduğu konusunda ittifak hâlindedir. Fercin dışında beliren ve derinlerden gelmeyen ıslaklık ise çoğunluk âlimlere göre temizdir. Sürekli hakkında soru sorulan akıntı da bu akıntıdır. “Fercin dışı” ifadesinden maksat, gusül ve istincada (tuvalet temizliğinde) yıkanması gereken yerdir. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise beyaz akıntı tamamen necistir çünkü necaset mahallinden çıkmaktadır fakat çoğunluğun görüşü temiz olduğu yönündedir.

Âlimlerin çoğunluğuna göre kadınların fercinden gelen (derinlerden gelmemesi şartıyla) beyaz akıntı temizdir. Vücuttan çıkan temiz şeyler abdesti bozmadığına göre bu akıntı da abdesti bozmaz. Bu aynen vücuttan çıkan ter, sümük, gözyaşı, tükürük gibi diğer temiz sıvılar cinsinden değerlendirilmektedir.[1]Fakat bu beyaz akıntının, derinlerden (yani şehvetle) gelip gelmediğini iyi bilmek, ayrıca iltihap ihtiva edip etmediğine dikkat etmek gerekir. Eğer şehevî olarak geliyor ya da iltihap ihtiva ediyorsa necistir ve abdesti bozar. Bunu bazen kokusundan ve renginden anlamak mümkün olur. Anlaşılmadığında ve şüpheye düşüldüğünde -zaruret olduğu için- doktora sormakta veya görünmekte fayda vardır. Akıntı hakkında bir hükme varamayan ve bu durum kendisi için vesvese oluşturacak olan kadınlar, vesvese kurbanı olmamak ve bu meseleyi içinden çıkılmaz hâle getirmemek için akıntının temiz olduğuna hükmedip normal şekilde davranabilirler çünkü dinimiz kolaylık dinidir. Vesvese ise insanın baş düşmanı olan şeytanın en büyük silahlarından biridir. Akıntının necis olabileceğini düşünen kadınlar, her vakit abdest alma imkânları var ise -vesveseye düşmemek şartıyla- İmam Muhammed ve İmam Ebû Yûsuf gibi iki büyük imamın görüşlerine binaen bu hassasiyetlerini korumaya çalışmalıdırlar. İhtiyata muvafık olan da budur.


[1] Bu husustaki bütün bu kaynakların değerlendirmesi için bkz: Mevsuatü’l-Fıkhiyyeti’l-Küveytiyye, md: “kassatün” “rutûbet-ü ferci’l-mer’eti”.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

92|4|Ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka dağınık ve parça parçadır.
Sura 92