Cennet ve Cehennemin Müşterek Yönleri Nelerdir?

1) Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teâla Hazretleri cenneti yarattığı zaman Cibril’e (as): “Git ona bir bak!” buyurdular. O da gidip cennete baktı ve: ” (Ey Rabbim!) Senin izzetine yemin olsun, onu işitip de ona girmeyen kalmayacak, herkes ona girecek!” dedi. (Allah Teâla Hazretleri) cennetin etrafını mekruhlarla çevirdi. Sonra: “Hele git ona bir daha bak!” buyurdu. Cebrail gidip ona bir daha baktı. Sonra da: “Korkarım, ona hiç kimse girmeyecek!” dedi. Cehennemi yaratınca, Cebrail’e: “Git, bir de şuna bak!” buyurdu. O da gidip ona baktı ve: “İzzetine yemin olsun, işitenlerden kimse ona girmeyecektir!” dedi. Allah Teâla hazretleri de onun etrafını şehvetlerle kuşattı. Sonra da: “Git ona bir kere daha bak!” dedi. O da gidip ona baktı. Döndüğü zaman: “İzzetine yemin olsun, tek kişi kalmayıp herkesin ona gireceğinden korkuyorum!” dedi.” (1)

2) Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Cennetin etrafı mekârihle (nefsin hoşlanmadığı şeylerle) sarılmıştır. Cehennemin etraf ı da şehevi (nefsin arzuladığı, cazip) şeylerle sarılmıştır.”Sahiheyn’de, Ebu Hureyre’den bu rivayet aynen gelmiştir. Ancak iki yerde ” huffet” (sarılmış) kelimesine bedel ” hucibet” (örtülmüş) kelimesi kullanılmıştır.

3) Yine Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Cehennem, içerisine âsiler atıldıkça: “Daha var mı?” demekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu’l-İzze’nin cehennemin üzerine ayağını koyup, iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem: “Yeter, yeter. İzzet ve keremine yemin olsun yeter!” der. Cennette fazlalık devam eder. Allah, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir.” (2)

Doç. Dr. M. Akgül


[1] Ebu Davud, Sünnet 25; Tirmizî, Cennet 21; Nesai, Eyman, 3 [2] Buhari, Tefsir, Kaf 1, Eyman, 12, Tevhid 7; Müslim, Cennet, 37

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

19|7|Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz; adı Yahya, daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık.
Sura 19