Değişik sebeplerle hapse düşmüş veya yurt dışına çıkma yasağı konmuş kimselere hac farz mıdır?

Bu durumda olan kimse şayet maddi imkanlara hapisten sonra kavuşmuş ise hacca gitmekle yükümlü değildir. Ancak hac kendisine farz olduğu zaman hacca gitmeyen, sonra da bu tür kısıtlanmalara maruz kalan kimselere hac farzdır. Bu kimselerin, hapisten çıktıktan veya yurt dışına çıkış yasakları bittikten sonra hac yapmaları gerekir. Ancak hapisten çıkmaları mümkün olmayan veya ömür boyu yasaklı olan kimselerin yerlerine vekaleten birini gönderip bedel haccı yaptırmaları lâzımdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|117|Kendi yolundan kimin saptığını en iyi senin Rabbin bilir. Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de O'dur.
Sura 6