Fıtır sadakasının miktarı nedir?

Fitre hakkında varid olan hadislerde fitre miktarları açıklanmıştır. Buna göre fitre buğdaydan yarım sa’, arpa, hurma ve kuru üzümden ise bir sa’ olarak verilir. Bir sa’ yaklaşık olarak 3350 gr.’dır. Fıtır sadakası, bunların değeri üzerinden de verilebilir. Hatta bu şekilde nakit olarak verilmesi çoğu zaman fakirin ihtiyacını karşılamada daha uygun olur.

Bunlar asr-ı saadette en çok kullanılan temel gıda maddeleridir. Günümüzde bunların ortalaması alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından asgarî fitre tutarı tespit edilip kamuoyuna duyurulmaktadır.

Fitrenin hesaplanmasında takip edilmesini daha uygun bulduğumuz yol ise şudur: Fıtır sadakasının gaye ve maksadının bir fakirin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak olduğu anlaşılıyor. Fitre ödenirken, fakirin hayat standartları yerine fitre veren kimsenin bir günlük gıda tüketim ortalamasının ölçü alınması, fitrenin mana ve gayesine daha uygundur. Kur’ân-ı Kerim’de yemin kefareti açıklanırken; “Ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hâllisinden on fakire yedirmek” buyrulmuştur. Bu ayet-i kerime fitre ödenirken ölçü alınması gereken miktara da ışık tutmaktadır.

Bunun hesaplaması şu şekilde yapılabilir. Bir kişi aylık mutfak masraflarını ailedeki kişi sayısına böldüğünde elde ettiği rakam bir kişinin aylık yiyecek masrafını gösterir. Bunu da otuza bölmek sureyle günlük yiyecek masrafını bulabilir ve bunun üzerinden fitresini verebilir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

96|3|Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
Sura 96