Henüz bir sene dolmadan zekât verilebilir mi?

Zekâtın farz olmasının şartlarından biri de, zekât malının üzerinden bir sene geçmesidir. Ancak bu durum bizim zekâtımızı daha önce vermemize engel değildir. Hatta hesaplayarak gelecek senenin zekâtını bile bu seneden verebiliriz. Gerek Ramazan ayına denk getirmek gerekse başka bir ihtiyaçtan dolayı zekâtı önceden vermek caizdir. Ancak sene sonu geldiğinde kişiye terettüp eden zekât hesaplanmalı ve eğer önceden verilen miktardan fazla çıkarsa, bu fazlalık ödenmelidir. Buna dikkat edildiği takdirde zekâtımızı bir sene dolmadan vermemizin hatta gelecek yılın zekâtını bile vermemizin bir mahzuru yoktur.

Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadisi şerifte, Hz. Abbas (radıyallahu anh), Efendimiz’e zekâtını vaktinden önce ödeyip ödeyemeyeceğini sormuş, Efendimiz de ödeyebileceğini ifade buyurmuştur. Bunun üzerine Hz. Abbas da iki senelik zekât borcunu birden ödemiştir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

55|1|O Rahman,
Sura 55