Özürsüz olarak zekâtı geciktirmenin hükmü nedir?

Fukahâ zekât farz olduktan sonra bunu ödemeyip geciktiren kimsenin günahkâr olacağını söylemiştir. Bu mesele Hanefî mezhebinde tahrîmen (harama yakın) mekruh olarak görülmüştür. Hatta üzerine farz olmuş olan zekâtını vermeyen kimsenin şahitliğinin kabul edilmeyeceğini söyleyen âlimler vardır. Ancak bir mazeret veya maslahata binaen zekâtın biraz geciktirilmesinde bir mahzur yoktur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

28|2|İşte sana, açık-seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleri.
Sura 28