İnsan öfkelenince ne yapmalı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Peygamberimiz kızgın insanın abdest almasını tavsiye buyuruyor. Çünkü genellikle insanın kızmasına sebep olan şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi söndüren şeylerin başında ise su gelir. Bundan başka, oturmak, eûzüyü okumak, toprağa temas etmek, mekan ve meşguliyeti değiştirmek de tavsiye edilebilir.

Hadisler şöyle: “Öfke şeytandandır, şetyan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.”Ebu Davud, Edeb 4, (4784)”Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala, geçmezse yatsın.” Ebu Davud, Edeb 4, (4782

İki kişi Resulullah (sas)’ın huzurunda kavga ettiler. Birbirlerine olan öfke yüzlerinden okunuyordu. Resulullah (sas): “Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde görülen öfke giderdi; Euzu billahi mineşşeytanirracim!”buyurdular. Tirmizi, Da’avat 53, (3448); Ebu Davud, Edeb 4, (4780)

Bir adam gelip, “Ey Allah’ın Resulü! Bana kısa bir nasihatta bulun, uzun olmasın ki unutmayayım”demiş ve bu isteğini birkaç kere tekrar etmişti, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz (bir kelimeyle): “Öfkelenme!”cevabını verdi. Buhari, Edeb 76; Tirmizi, Birr 73 (2021); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 11, (2, 906)”Öfkesinin gereğini yerine getirebilecek güçte olduğu halde öfkesini tutan kimseyi, Allah Teala Hazretleri, Kıyamet günü, mahlukatın başları üstüne davet eder; ta ki, (onlardan önce) dilediği huriyi kendine seçsin.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt