Kadın hacca giderken kocasının iznini almalı mıdır?

Allah hakkı kul hakkından önce gelir. Dolayısıyla farz olan ibadetlerde kocanın izni gerekmez. Binaenaleyh kendisine hac farz olan bir kadın, kocası izin vermese bile yanına bir mahremini alarak hacca gidebilir. Yani bir erkek, hac şartlarını taşıyan bir kadının hacca gitmesine engel olamaz. Burada, kocanın izni gerekmez derken, bu ifademizden kadının kocasına hiçbir şekilde haber vermeden hacca gitmesini anlamamalıyız. Kadın meseleyi öncelikle karşılıklı anlayışla halletmeye çalışmalıdır.

Nafile hacda ise aynı durum söz konusu değildir. Nafile hacca gitmek isteyen bir kadının kocasından izin alması gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

26|7|Bakmadılar mı yere, neler fışkırtmışız onda cömert ve bereketli her çiftten.
Sura 26