Kurban olmaya mani olmayan küçük kusurlar hangileridir?

·    Gözlerinin şaşı veya zayıf görmesi

·    Bir ayağı topal olup diğer üç ayağı ile aksayarak da olsa yürüyebilmesi

·    Doğuştan boynuzsuz veya boynuzunun kırılmış olması

·    Kulakları delik ve yarık veya uçları kesilmiş ve sarkmış olması

·    Dişlerinin bazısının düşmüş olması

·    Otlamasına mani olmayacak derecede deli olması

·    Kuyruğunun, hayalarının veya kulağının üçte birinden daha az kısmının kesik olması

·    Doğuştan kulaklarının küçük olması

·    Uyuz fakat semiz olması

·    Tenasül uzvunun burulmuş olması

Bu sayılan kusurlardan birine sahip olan hayvanın kurban edilmesi mekruh olmakla birlikte caizdir.

Kurban edilirken ıztırab ve hareketinden dolayı sakatlanmış olması zarar vermez.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|82|"Ve suçlular hoş görmese de Allah, hakkı, kelimeleriyle ortaya çıkarıp kanıtlayacaktır."
Sura 10