Öşür kimlere verilir? Devlete verilebilir mi?

Öşür, toprak mahsullerinden verilen zekata denilir. Öşürün sarf mahalleri yani verilecek olan yerleri, zekat ile aynıdır. İlk İslam topluluğunda olduğu gibi, zekat gerçekleştirilen küçük veya büyük çapta organizelerle bir fonda toplanıp, dağıtımı oradan yapılıyorsa, elbette o fona zekat verildiği gibi öşür de verilebilir. Böyle bir sistem yoksa, bu taktirde mükellef olan kişiler, sarf mahallerine zekat ve öşürlerini kendileri verirler.

Devlete verilen vergiler, zekat ve öşür yerine geçer mi deniliyorsa; buna cevabımız “hayır”dır. Zira gerek emri veren makam, gerek oranlardaki farklılık, gerek vergi,zekat ve öşre tâbi mallardaki çeşitlilik ve gerekse sarf mahallari yani harcama kalemleri noktasında zekat öşür ve vergi arasında beraberlik yoktur.

Halbuki bu türlü durumlarda yukarıda zikrettiğimiz cihetlerde birlik, beraberlik aranır.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

84|23|Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.
Sura 84