Peygamber Efendimiz’in arkasındakileri de gördüğü söyleniyor doğru mudur?

Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “Ben önümü gördüğüm gibi arkamı da görürüm” buyuruyor. Bu hususta oldukça garip yorumlar var: Hatta bazıları yanlış olarak “Efendimiz’in arkasında da iki göz vardı” gibi garip yorumlar yapmışlardır ki, bence bu, çok büyük bir hata ve gayet avamca bir yaklaşımdır. Haşa! Efendiler Efendisi bir hilkat garibesi değildir. O, hulukuyla olduğu gibi hilkatiyle de en mükemmel insandır. En mükemmel insanın uzuvları da aynı mükemmeliyet içinde olur. Hatta bazılarının Efendimiz’in sünnetli olarak doğduğunu söylemeleri de aynı şekilde hatadır. Zira sünnetli olarak doğma patolojik bir kusurdur; oysa ki Efendimiz, cismaniyeti itibariyle de bu kabil kusurlardan münezzeh ve müberradır. Bir başka yanlış da, “Efendimiz ihtilam olmazdı” diyenlerin sözüdür. Nice hadisler var ki, bizzat Hz. Aişe validemizin, Efendimiz ihtilam olduklarında elbisesini temizlediğini anlatmaktadır.. evet ihtilam olmamak da erkek için bir kusurdur. Dolayısıyla Efendimiz’e bu kabil yakıştırmalar yapmak, farkında olmadan o en mükemmel insana kusur isnat etmek olur. Ama bir insan, “O, başkalarının gördüğü şuuraltı boşalmalarına benzer sebeplerle ihtilam olmazdı” dese bu gayet doğru ve yerinde bir tesbît olur.

Gelelim, Efendimiz’in arkasındaki şeyleri görmesine: Evvelâ görme ameliyesi göze değil beyne âit bir fonksiyondur. Görülecek nesneleri beyne göz ulaştırdığı için biz mecaz olarak, gözün gördüğünü söyleriz. Ama, mutlaka bu nesneleri beyne gözün ulaştırması şart değildir. Bu itibarla da Efendimiz’in, arkasında bulunanları görmesi için muhakkak surette kafasının arka kısmında iki göz olması gerekmez.

İkincisi, nasıl ki, Cenab-ı Hakk’ın gördürmesiyle o cennetleri, cehennemleri misalî tablolar halinde görmüştür. Ve bazen içinde bulunduğu zamanın çok üstüne çıkarak, uzak ve yakın mazide vuku bulan ve istikbalde vuku bulacak olan hâdiseleri bizzat görüp müşahede etmiştir; öyle de, arkasında bulunan eşyayı aynı şekilde ya temessül keyfiyetiyle ya da O’nun zamanı aşmışlığının normal bir sonucu olarak görmesi mümkündür ve vakidir, denilebilir. Diğer yakıştırmalara gelince kesinlikle doğru değildir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|100|Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur; geniş bir imkân da bulur. Ve her kim, evinden Allan'a ve resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
Sura 4