Peygamber Efendimizin ömrü boyunca Hz. Hatice validemizi unutmamasının sebepleri nelerdir?

Hz. Hatice Validemizin, Efendimiz (s.a.s)’in nezdinde çok büyük değer ve kıymeti vardır. Çünkü o, Efendimiz (s.a.s)’in ilk zevcesi olmanın yanında, daha başka birçok meziyete de sahiptir ki, bunları şöylece sıralayabiliriz:

1) Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in kıyamete kadar devam edecek olan nesl-i pâki Hz. Hatice Validemizden gelmektedir. Efendimiz (s.a.s)’in diğer ezvâc-ı tahirattan -Hz. Mariye hariç -ki ondan doğan İbrahim de sonradan vefat etmiştir- çocukları olmamıştır. Hz. Hatice Validemizden, Efendimiz (s.a.s)’in 6 tane çocuğu olmuştur. Bunların en birincisi, Efendimiz (s.a.s)’in de soyunu devam ettirecek olan Analar Anası Hz. Fatıma’dır ki, ondan da, kıyamete kadar gelecek olan velilerin efendileri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dünyaya gelmiştir.

2) Hz. Hatice Validemiz, vahye mazhar olduğu ilk sıkıntılı günlerinden vefatına kadar İnsanlığın İftihar Tablosu’nu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onun bu vefası tabiî ki Efendimiz’in nezdinde onu kıymetler üstü kıymetlere ulaştırmıştır.

3) Hz. Hatice, vahyin ilk muhataplarındandır. Nitekim Nebiler Serveri (s.a.s) peygamberlikle serfiraz kılındığı zaman, kadınlardan ilk iman eden o olmuştur.

4) Bir kadın olarak da ömrünün sonuna kadar Efendimiz (s.a.s)’e karşı hep sadakat içinde kalmıştır. Efendimiz’le bizzat kendi isteğiyle evlenmiş ve O’ndan başkasına da iltifat etmemiştir.

5) Son olarak, Allah’ın onu hususî yaratmış olabileceğini söyleyebiliriz ki, o, en büyük insana en büyük eş olmuş ve Âl-i Beytin en başındaki kadın olma şerefiyle şereflendirilmiştir. Zira Âl-i beytin başında Hz. Fatıma, onun başında da Hz. Hatice vardır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

27|24|"Onu ve toplumunu, Allah'ı bırakıp Güneş'e secde eder buldum. Şeytan onlara, yapıp ettiklerini süslü gösterip onları yoldan saptırmış. Artık doğruyu bulamazlar."
Sura 27