Peygamberimiz (sav) bazı isimleri değiştirmiş midir?

Her konuda insanlara rehberlik yapan Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) isim koyma konusunda da ideal bir öğretmendir. O, bazı kimselerde gördüğü hoş olmayan ya da kötü çağrışımlar meydana getiren bazı imlerle, kişiyi yanlış duygulara sevkedecek bazı isimleri değiştirmiştir. Mesela “Berre” ismini Zeyneb olarak değiştirmişti. Çünkü Berre kendisini tezkiye eden, temize çıkaran demekti. Ebu’l-Hakem ismini değiştirmişti. Çünkü bunun anlamı, hüküm verenlerin babası, en önde olanı idi. Bu ise Allah’a ait bir sıfatı çağrıştırıyordu. Bu sahabînin adını çocuklarından biriyle isimlendirerek Ebû Şüreh koydu. Arsam ismini Zür’a olarak değiştirdi. Zira arsam; kesik, bereketsiz demekti. Zür’a ise ziraat, ekin, büyüme anlamlarına gelip arsamın zıddıdır. Hazn (sertlik) ismini Sehl (kolaylık) olarak değiştirdi. Âsiye (isyan eden, karşı gelen) ismini Cemîle (güzel, şirin) olarak değiştirdi. (Doç. Dr. Muhittin Akgül, 99 Soruda Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

52|41|Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı?
Sura 52