Türbelerde kurban kesmek caiz midir?

Mezarları tamamıyla sağlam ve sahih düşüncelerle türbe haline getirilen büyük zatları ziyaret etmenin, onların huzurunda onları şefaatçi yaparak Cenab-ı Hakk’a yalvarıp-yakarmanın hiçbir mahzuru yoktur. İşte önceleri bu niyetle türbeleri ziyaret eden insanlar ve hassaten bunlar arasında zengin olanlar, ziyaretleri esnasında kurban kesip, etini fakir-fukaraya dağıtmışlar, sevabını da türbe sahibine bağışlamışlardır. bu adet gayet masumca başlamış, sonraları suiistimal edilmeye başlanmış.. başlanmış ve “falan zata kurban keseceğim” gibi düşünceler içine girilmiştir. Fakat bu, akide açısından olabildiğine tehlikeli ve insanı küfre sokacak mahiyet taşımaktadır. Hatta İbni Teymiye gibileri bu niyetle türbelere kurban kesenlere “kafir” der.

Bize göre, meseleyi böyle ifratlar içine sokmaya gerek yoktur. Zira aslında kesilen her hayvan Allah adına kesilir. Kesilirken “Bismillahi Allahü Ekber” denilir. Burada dikkat edilmesi gerekli olan husus, hayvanı boğazlayan kişinin niyetidir. Ve hüküm ona göre verilir. Mesela; bir beldeye teşrif eden devlet büyüğü için kurban keserken, onun memleketimize ayak basmasını tazim (ululamak, yüceltmek) kasdıyla kurbanı boğazlarsanız, bin defa besmele çekseniz, o hayvanın eti yenmez. Etin yenmemesi bir tarafa, o şahsın şirke girmesinden endişe edilir. Fakat o vesileyle, Allah için kurban kesilirse, onun eti yenir. Burada mühim olan kalptir, kalpte bulunan niyettir ve onu da en iyi bilen o şahsın kendisidir. Türbelerde kesilen kurbanlar için de aynı şey geçerlidir.Bu arada şunu da hatırlatalım: Türbelerde yapılan bu tür ifratkar davranışlar, kurban kesmeler, bağ bağlamalar.. müthiş bir tefriti doğurmuştur. Vehhabi cerayanının temel fikrini oluşturan bu husus, neticede türbelerin yerle bir edilmesine sebebiyet vermiştir. Burada her iki düşüncenin temsilcileri de istikameti bulamamış, dengeyi koruyamamışlardır.

Netice; türbelere kurban kesme meselesi şirk olmasa da, şirk ehlinin ameline çok benzemektedir. Nüanslara riayet etmek, kalbi ayarlamak çok zordur. Onun için bu türlü şeylerden uzak durmak daha güzeldir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

110|1|Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
Sura 110