Uzun vadeli borçlar zekâta mani midir?

Genel olarak malı nisap miktarının altına düşürecek borcun zekâta mani olduğu söylemiştik. Yani kişi nisap miktarı mala sahip olsa bile, eğer borçları çıkarıldığında, elinde bulunan mal nisap miktarından aşağı düşüyorsa bu kişinin zekât vermesi farz değildir.

İki, üç, dört veya beş yıl gibi uzun vadeli taksitle araba veya ev satın alan bir kimse borçlu sayılır. Hanefi mezhebine göre borç ise ister hemen ödenecek bir borç isterse tecilli bir borç olsun zekatı düşürür. Ancak bazı ulema uzun vadeli borçların zekatı düşürmeyeceği görüşüne varmıştır. (Karadavî, Fıkhu’z-Zekat, 1\176). Özellikle Şafii mezhebi ve Ahmet B. Hanbel’den nakledilen bir görüş bunu desteklemektedir. Ayrıca sahabenin büyüklerinden bu görüşü ileri sürenler olmuştur. Buna binaen uzun vadeli borcu olan kimse taksitlerini vadesi geldiğinde düzenli bir şekilde ödeme imkânına sahipse, elinde bulunan nisap miktarı malın zekâtını vermesi ihtiyaten güzel olur. Zira günümüzde insanlar borçlarını on, on beş yıla kadar yayabilmektedirler. Böyle olunca yıllık verilen zekat hesaplandığında bu uzun vadeli borçlar, genel itibariyle nisap miktarını düşürmektedir. Bunun sonucunda müslümanlar, her yıl zekat ve kurban vermekten mahrum kalmaktadırlar. Buna göre yıllık borcu hesaplayıp geriye kalan nisap miktarı maldan zekat vermeyi tercih etmek, zekatın ruhuna uygun düşecektir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|90|Ey iman edenler! Uyuşturucu/şarap, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktik; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.
Sura 5