Zekât farz olduktan sonra mükellef malını elinden çıkarırsa zekât düşer mi?

Malın, mükellefin kusuru olmadan elden çıkması hâlinde zekât borcunun da düşeceğini söylemiştik. Ancak mükellef kendisine zekât farz olduktan sonra elindeki malını satmak veya hibe etmek gibi bir yolla elinden çıkarırsa zekât borcu düşmez. Kendisine terettüp eden zekât borcunu ödemesi gerekir.

Mesela 100 gr. altını olan bir kimse, altınların üzerinden bir sene geçtikten sonra zekâtını vermeden bunları satsa veya bir başkasına hibe etse, 2.5 gr. altın zimmetinde borç olarak kalır. Bunu ödemesi gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|85|Bütün bunlardan sonra siz şu insanlarsınız: Birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz. Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde, esir olarak size geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz. Şimdi siz Kitap'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.
Sura 2