Zekâtımızı henüz zamanı gelmeden önceden verebilir miyiz?

Zekâtın farz olmasının şartlarından biri de, zekât malının üzerinden bir sene geçmesidir. Ancak bu durum bizim zekâtımızı daha önce vermemize engel değildir. Hatta hesaplayarak gelecek senenin zekâtını bile bu seneden verebiliriz.

Günümüzde Müslümanlar, malın üzerinden bir sene geçip geçmediğine bakmadan, zekâtlarını Ramazan ayında vermeyi tercih etmektedirler. Bu son derece güzel bir olaydır. Çünkü rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’de yapılan ibadetlere diğer aylara oranla daha fazla sevap verilmektedir. Bundan dolayı zekât verecek kadar bir mala sahip bulunan kişi, bir yıl dolmasa da, hesabını yaparak zekâtını Ramazan’da verebilir. Eğer sene sonunda kendisine farz olan zekât miktarından az verdiğini anlarsa, önceden verdiğine ek olarak vereceği zekâtıyla bu eksiğini kapatır.

Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadisi şerifte, Hz. Abbas, Efendimiz’e zekâtını vaktinden önce ödeyip ödeyemeyeceğini sormuş, Efendimiz’de ödeyebileceğini ifade buyurmuştur. Bunun üzerine Hz. Abbas da iki senelik zekât borcunu birden ödemiştir. (Ebu Davud, Zekat 22,37)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|99|Nihayet, Yûsuf'un huzuruna vardıklarında Yûsuf, ana-babasına sarılıp kucakladı. Ve şöyle dedi: "Girin Mısır'a, Allah dilerse emniyet ve güven içinde olacaksınız."
Sura 12