Peygamberimiz hangi meslekleri yapmıştır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) göre, kişinin yediği en temiz kazanç, kendi elinin emeğiyle kazandığıdır. Hiçbir peygamber iş yapmadan insanlardan beklenti içinde olmamıştır. Hem daha önceki peygamberler hem de Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) değişik meslekler yapmış, aynı zamanda bunlarda değişik noktalarda onlara öncülük etmişlerdir. Hz. İdris terzilik, Hz. Nuh gemicilik, Hz. Dâvûd demircilik, Hz. Zekeriyya marangozluk mesleklerinde bilinen peygamberlerdir. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) çocukluğunda çobanlık, gençlik ve sonraki yıllarında da ticaret yapmıştır. Zaten Hz. Hatîce’nin dikkatini çeken, Resûlullah’ın ticarette göstermiş olduğu doğruluk, vefa, edep ve haya olmuştur. Peygamberlikten sonra ise, devlet başkanlığı, ordu komutanlığı, hâkimlik, ortaklaşa iş yaparken başkanlık, öğretmenlik, imamlık, vaizlik, idarecilik O’nun yaptığı mesleklerden sayılabilir. Ancak bütün bunların yanında O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) meslek ve işi, insanlığı saadet-i dareyne ulaştırma, yaratılış gayesini hatırlatma, hidayete giden yolları göstermedir. (Doç. Dr. Muhittin Akgül, 99 Soruda Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|30|Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım." demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? Oysaki bizler, seni hamt ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz." Allah şöyle dedi: "Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim."
Sura 2