Çocuğun düğününden dolayı haccı tehir etmenin hükmü nedir?

Hac (fevrî) olarak farzdır. Yâni gitmeye maddi kudretin hâsıl olduğu senede hemen hac farz olur, tehir etmek uygun olmaz. Ancak, İmam-ı Muhammed, haccın (terahî) üzerine farz olduğunu ifade etmektedir. Ona göre, farz olduğu seneden sonraya tehir edilse de, geç gidilmiş olunsa, yine de borçtan kurtulunur, bir mesûliyet gelmez. Yeter ki geç de olsa gidilmiş olunsun.

Bunun tehlikesi şurada meydana gelir. Hac farz olduğu senede gitmeyip de sonraki senelere tehir eden insan, bu senelerde sahip olduğu imkânı yitirir de gidemezse, yahut bir emr-i Hak vaki olur da ömrü vefâ etmezse, borçlu kalır hac borcuyla gitmiş olur. İmkânının müsait olduğu senede gitmeyip, müsait olmayan seneye tehir etmesi borçlu kalmasına sebep teşkil eder. Bu ise düşünülecek husustur.

Bu bakımdan, haccı tehir etmemeli, farz olan ilk senede hacca gitmeli, İslâm’ın temel şartından birini de böylece edâ etme saadetini tatmalı, borçlu kalma korkusunu da atmalıdır.(Ahmet Şahin)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

40|25|Mûsa, katımızdan hakkı onlara getirince, şöyle dediler: "Onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını hayata salın/kadınlarına uygunsuzca davranın/kadınlarının rahimlerini yoklayın!" Ama inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır.
Sura 40