Etil alkol nasıl üretilir?

Etil alkol, çeşitli meyve, sebze, tahıl ve bitkilerdeki karbonhidratların (şekerin) mayalar tarafından fermantasyona uğratılmasıyla elde edilir. Üzüm, patates, çavdar, buğdar, arpa, yulaf, pirinç, şeker pancarı ve melas alkol üretiminde en çok kullanılan hammaddelerdir. Bunların dışında, kuru üzüm, hurma, bal, süt ve elma gibi şeker içeren daha pekçok gıda alkol üretiminde kullanılmaktadır.

Fermantasyon, şekerlerin, mikrobiyolojik yöntemlerle farklı bileşenlere dönüşmesini ifade eder. Mayanın içerdiği enzimler, kimyevî tepkimelerden sonra basit şekeri, etanol ve karbondioksite dönüştürürler. Aslında fermantasyon neticesinde bir içkinin etil alkol içeriği en fazla % 12-15’lere çıkmaktadır. Fakat damıtma yöntemiyle alkol oranı % 50-60’lara varan içkiler elde edilmektedir. Etil alkol, uçucu, renksiz, kendine has bir kokusu ve keskin bir tadı olan bir maddedir.  Dünyada üretilen alkolün üçte ikisi içki olarak tüketilmekte, geriye kalan üçte birlik kısmı ise endüstri alanında kullanılmaktadır. Endüstriyel olarak kullanılan alkol daha çok etan gazından elde edilmektedir.[1]

[1] Adem Elgün, “Alkollü İçkiler ve Gıdalarda Alkol”, 1. Ulusal Helâl ve Sağlıklı Gıda Kongresi, s. 133-138; Solomons, Organik Kimya, s. 482-83; Tavile, Fıkhu’l-eşribe, s. 227-228; Harun Şimşek, Alkol İçeren Yiyecek ve İçecekler, s. 12-13.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

31|27|Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.
Sura 31