Hangi Ölü Şehit, Hangisi Değildir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Şehitlik üç türlüdür. Kendisine şehit denen kimseleri bu üç çeşidin içinde bulmak mümkündür. Şöyle ki:

1) Sadece dünya şehidi.

2) Sadece âhiret şehidi.

3) Hem dünya, hem de âhiret şehidi.

Sadece dünya şehidi olan kimse, görünüşte vatan, millet, din, iman için mücadele ederken öldürülen, ama gerçekte şan, şöhret, menfaati esas alan kimsedir. Bu adam görünüşüne göre hüküm verildiğinden dünya şehidi olur. Ama âhirette bu makamdan hissesi olmaz. Gerçeği bilen Allah ondan bu sıfatı esirger.

Sadece âhiret şehidine gelince: Elinde olmayan semavi ve arzî âfet, felâket ve musibetlerle ölen kimsedir. Yangın, zelzele, boğulma, doğum ânında ölme, haksız yere zulmen öldürülme gibi… Böyle masum insanların iman sahibi olmaları, islâm’a saygılı bulunmaları kâfidir. Âhirette hakiki olmasa da hükmî şehit mükâfatı alırlar, sevapları farklı olur.

Hem dünya, hem de âhiret şehidi ise, gerçek şehittir. Bunlar hem görünüşte, hem de niyette vatan ve milletle birlikte, İlâ-yı kelimetullahı esas alarak savaşırken şehit olanlardır. Bunlar cenazelerinde de şehit muamelesi görürler, yıkanmadan kanlı elbiseleriyle savaş meydanına defnolunurlar. Demek ki falan filân yerde ölen, yahut ta öldürülen kimseler ya dünya şehididirler, yada âhiret şehidi. Bunun için de niyetlerine bakılır. Niyetinde Allah rızası esassa âhiret şehidi olur, dünya menfaati, şan, şöhret esassa dünya şehidi olurlar. Hem dünya, hem âhiret şehidi ise, olamazlar. Zira böyle bir şehitlik ancak savaş meydanında, savaş anında yaralanıp ölmekle tahakkuk eder. O âna mahsus erişilmesi yüce bir mertebedir bu.

Ahmet Şahin

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt
Sura Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt