Lohusalık müddetinin değişmesi söz konusu mudur?

Birden fazla doğum yapan kadının lohusalık müddeti her doğumda farklı ise lohusalıkta intikal var demektir. Âdet gören kadın her lohusa olduğunda, lohusalık müddeti değişebilir. Her değişmede 40 günü geçmemek şartıyla bir öncekine itibar edilir.

Mesela birinci doğumda 30 gün lohusalık yaşayan bir kadının lohusalık müddeti ikinci doğumda 35 güne çıkmışsa, lohusalık 35 güne intikal etmiş demektir. Bununla birlikte böyle bir kadının 30. gün kanı kesildiğinde guslünü alarak namazını kılması ve orucunu tutması gerekir çünkü bir önceki lohusalığa göre bu günlerin temizlik olma ihtimali vardır fakat ilişkiye giremez çünkü bu günlerin lohusalık olması muhtemeldir.

Aynı şekilde birinci doğumda 30 gün lohusalık yaşayan bir kadının lohusalık müddeti ikinci doğumda 25 güne düşmüşse, lohusalık 25 güne intikal etmiş olur. Bu 25 günün sonunda gusül alır ve ibadetlerine başlar. Bu husus hadiste şöyle beyan edilmiştir: “Lohusa olan kadın, yedi gün geçtikten sonra temizlendiğini görürse, gusletsin ve namazını kılsın.”[1] Hadis-i şerifteki 7 gün, bir misal olarak verilmiştir. Ancak 40 güne kadar ilişkide bulunmaz çünkü lohusalık henüz çıkmamış olabilir.

Bir önceki doğumda 30 gün lohusalık yaşayan bir kadının ikinci doğumda kanı 20 günde kesilse, 10 gün sonra (yani 30. günde) tekrar başlasa ve 40 günü geçse, önceki lohusalık müddeti olan 30 günden sonrası özür olur. Özür olduğu bilinmediği için bu 30. günde namaz bırakılır ve eğer kanama 40 günü geçerse kılınmayan namazlar kaza edilir. 10 gün sonra (yani 30. günde) tekrar başlayan kanama 5 gün sürse ve 35. günde dursa, sonra da 40. güne kadar hiç kanama olmasa, bu durumda lohusalık 35 güne intikal etmiş olur. Aradaki temizlik günleri de lohusalıktan sayılır. 30. günde başlayan kanama süresi 40 günü tam doldurursa, bu 40 günün hepsi lohusalık olur. Aradaki temizlik günlerinin hepsi de lohusalık sayılır çünkü lohusalık günlerinde (40 günü aşmamak şartıyla) araya giren temizlik günleri de lohusalıktan kabul edilir.

Birinci lohusalıklara göre sonraki lohusalıklarda kanın erken ya da geç kesilmesinde ihtiyaten gusül alıp ibadete başlamayı, 40 gün dolmadıkça da birleşmeden uzak durmayı unutmamak gerekir.


[1] Hâkim, el-Müstedrek, 1/176.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

43|64|"Kuşkusuz, Allah hem benim Rabbimdir hem sizin Rabbinizdir. O halde O'na ibadet edin! İşte bu, dosdoğru bir yoldur."
Sura 43