Mehir çeşitleri nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Mehir, nikâh akdi sırasında tespit edilip edilmemesine göre ikiye ayrılmaktadır. Nikâh akdi esnasında belirlenen mehre, mehr-i müsemmâ, nikâh akdi esnasında belirlenmeyen mehre ise mehr-i misil denir. Mehr-i misil, evlenecek olan kızın, yaş, güzellik ve bekâret gibi hususlarda kendisine akran ve emsal olan kızların aldığı mehre denir.[1]

Mehir, ödenmesi açısından da ikiye ayrılmaktadır. Evlilik anında peşin olarak ödenen mehre, mehr-i muaccel (peşin mehir); ödenmesi nikâh akdinden sonraya bırakılan mehre de mehr-i müeccel (vadeli mehir) denir. Şayet müeccel mehirde bir vakit tayin edilmişse, tayin edilen vakit geldiğinde tespit edilen mehrin ödenmesi gerekir. Eğer mehir için vakit tayin edilmemişse erkek mehir borcunu istediği zaman ödeyebilir. Ancak boşanma anında veya taraflardan birinin vefat etmesi durumunda derhal ödenmesi gerekir.


[1] Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukûk Terimleri Sözlüğü, s. 356.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt
Sura Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt