Mehrini almamış kadın bunun zekâtını vermeli midir?

Her ne kadar kadın nikâh akdiyle birlikte mehir almaya hak kazanmış olsa da bu mehrini kocasından almadığı müddetçe onun bu mülkiyeti noksan bir mülkiyettir çünkü kabz gerçekleşmemiş yani henüz mal kadının eline geçmemiştir. Bunun için bir kadının mehrini teslim alıncaya kadar, bu maldan zekât vermesi farz değildir. Aynı şekilde mehrini teslim aldıktan sonra da bu malın geçmiş yıllara ait zekâtını vermesi farz olmaz.[1]


[1] Mevsuatu’l-Fıkhiyyeti’l-Kuveytiyye, “Zekâtu’d-deyn” mad., 23/240.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|277|İman edip barışa/hayra yönelik değerler üreten, namazı/duayı yerine getiren, zekâtı verenler için Rableri katında kendilerine özgü ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardır onlar...
Sura 2