Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardı?

Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) dört kız, üç de erkek olmak üzere toplam yedi çocuğu olmuştur. Bunlardan İbrâhîm hariç, diğerlerinin hepsi Hz. Hadîce Validemiz’den dünyaya gelmiştir. İbrâhîm ise, Mukavkıs’ın Resûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) hediye olarak gönderdiği Kıptî Mâriye’den dünyaya gelmiştir.

Erkek Çocukları:

Allah Resûlü’nün ilk çocuğu erkektir. Resûlullah onun adı ile “Ebu’l-Kâsım” olarak künye almıştır. Peygamberlikten önce doğmuş ve çok az yaşamıştır.

Diğer iki erkek çocuktan birinin adı konusunda ihtilaf vardır. Abdullah, Tâhir ve Tayyîb olduğu şeklinde rivayetler vardır.

İbrâhîm: Resûlullah’ın Mâriye’den dünyaya gelen en küçük çocuğudur. Medine’de doğmuş yirmi iki ay yaşamıştır.

Kız Çocukları:

Hz. Zeyneb: Resûlullah’ın en büyük kızıdır. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) onu Ebû’l-As ile evlendirmiştir. Müminlerin annesi Hz. Hadîce (r.a.), aynı zamanda onun halasıdır. Zeyneb (r.a.), onunla evli bulunduğu sırada hicretin 8. yılında vefat etmiştir.

Hz. Rukiyye: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) onu Osman İbn Affân ile evlendirmiştir. Rukiyye (r.a.), Bedir Savaşı’ndan üç gün son­ra vefat etmiştir.

Hz. Ümm-ü Gülsüm: Utbe İbn Ebî Leheb ile evlenmiş, ancak zifafa girmeden ayrılmıştır. Kardeşi Hz. Rukiyye’nin vefat etmesinden sonra Hz. Osman ile evlenmiştir. Ümm-ü Gülsüm, Resûlullah hayatta iken vefat etmiştir.

Hz. Fâtıma: Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer kızı da Hz. Fâtıma’dır. Hz. Peygamber onu Hz. Ali ile evlendirmiştir. Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz ondan dünyaya gelmiştir. Hz. Fâtıma, Resûlullah’tan (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) altı ay sonra vefat etmiştir. (Doç. Dr. Muhittin Akgül, 99 Soruda Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

40|82|Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş diye bakmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan sayıca daha çok, kuvvetçe daha zorlu ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstün idiler. Ama kazanmış oldukları şeyler, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı.
Sura 40