Sanal ortamdaki cinsel içerikli video vs gibi şeylerin dindeki hükmü nedir?

Açıklama: Sanal ortamdaki cinsel içerikli video vs gibi şeylerin dindeki hükmü nedir? Gerçek dünyada bunları yapmaktansa sanal ortamda bu ihtiyacı gidermeyi mazur görenler olabiliyor, ne dersiniz?

İslam, müstehcenlik içine giren bütün görüntüleri haram kılmıştır. Açık saçıklık ister televizyonda, ister internette, isterse dergi sayfalarında olsun fark etmez. Bir insanın televizyondan veya videodan müstehcen filmleri izlemesi haramdır. Harama bakmak haramdır ve bu haramlık gerçek hayatı da internet ortamını da diğer yayınları da kapsar. Zira netice itibariyle hepsi de insanda aynı tesiri bırakır ve onu günaha sevk eder. İnternette ya da televizyondaki müstehcen görüntülere bakmanın haram olmadığını söylemek, bir aldanmışlık ve bir dalalettir.  Harama bakmanın hükmüyle ilgili birçok hadis vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) her uzvun zina edebileceğini, gözlerin zinasının ise harama bakmak olduğunu söylemiştir. Başka bir hadislerinde ise, haram nazarın şeytanın zehirli oklarından bir ok olduğunu ifade buyurmuştur. Cenab-ı Hak da Nur suresinde erkek ve kadınlara ayrı ayrı hitap ederek gözlerini haramdan korumalarını emretmiştir. Bütün bu emir ve yasaklar, mutlaktır. İstisnaları varsa bunlar da yine dinimiz tarafından tespit edilmiştir. Mesela, bir doktorun tedavi sırasında hastasına bakması gibi durumlarda zarurete binaen harama bakmak mübah hale gelir. Bu açıdan bir müslüman cinsel içerikli her türlü yanından uzak durmalıdır. Gözler, kalbin dış dünyaya açılan pencereleri mahiyetinde olduğu için, kalbe giren günahlar başta gözlerden içeri girer. İnsan gözlerini haramdan korumadığı sürece, her bir haram kalbinde bir siyah nokta meydana getirir ve bir süre sonra hafizanallah bu noktalar kalbi kaplayarak simsiyah hale getirir.

Diğer yandan Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de “Zinaya yaklaşmayın” buyurarak, o çirkin fiile gidebilecek her yolu yasaklamıştır. Bu yasağın içine cinsel içerikli yayınların da girdiğinde şüphe yoktur. Çünkü insan ne ile meşgulse zihni, hayalleri, düşünceleri de o istikamette olur. Dolayısıyla haram gören, haram düşünen, haramla yatıp kalkan bir insan ne ibadetlerinden zevk alabilir ne de dini hayatı adına müstakim olabilir.

Sanal ortamda bu tür haramlarla meşgul olan bir insanın reel dünyada kendini koruyacağı fikrine kesinlikle katılmıyoruz. Tam tersi, sanal dünyada zihni bu tür görüntülerle kirlenen bir insan gerçek dünyada da benzer şeyleri düşünecek ve onlarla meşgul olmak isteyecektir. Bir fırsatını bulunca da hayalindeki o fiilleri gerçekleştirecektir.

Hülasa, bir Müslüman için ister internet ortamında, televizyonda, dergide, gazetede, ister çarşı pazarda gözlerini haram manzaralardan koruması özellikle günümüzde fevkalade önemlidir. Ve unutmamak gerekir ki, bir insanın gözünü günahtan sakınması ona bir vacip işlemiş gibi sevap kazandırır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

19|40|Yeryüzüne ve üzerindekilere biz mirasçı olacağız, biz! Ve bize döndürülecekler.
Sura 19