Televizyondan mukabele takip etmek uygun mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Televizyondan mukabele takip etmek uygun mu? Bazı kimseler televizyonun caiz olmadığını doğal olarak oradan mukabele takip etmenin de doğru olmayacağını söylüyorlar.

Televizyondan mukabele takip edebilirsiniz, bunda bir sakınca yoktur. Takip ederken, dilinizle de telaffuz ederseniz, bizzat Kur’an’ı okuyarak hatmetmiş olursunuz. Sadece gözünüzle takip ederseniz, bu da gözle hatim olur. Dil ile okumak gibi olmasa da alacağınız sevabı alırsınız. Okunan hatmi sadece dinlemeniz ise, dinleyerek yaptığınız bir hatim olur ki, diğer hatimlere göre daha aşağıda olsa da yine kendine göre sevabı vardır. Zira Kur’an’a yapılan her türlü teveccüh, sevaba medardır. Çünkü o, Allah’ın kelamıdır.

Bazı zatlar, bugün televizyon ve teyplerden Kur’an dinlemenin, bir insandan dinlemek gibi olmayacağını, çünkü teypteki ve televizyondaki sesin bir aks-i sadâ yani bir yankı olduğunu söylüyorlar ki, bu fikrin şer’î ve mantıkî bir mesnedi yoktur. Gerçi, bu meseleyi kitaplarımızdaki “mağaradan yankılanan sese” kıyaslayarak öne sürüyorlar fakat mağaradan yankılanan sesle, televizyondan çıkan ses bir değildir. Bir defa, telavizyon ve teyplerdeki sesler aks-i sadâ değil, normal bir insan sesidir. Yalnız, burada insan sesi hava titreşimleriyle değil de, elektromanyetik dalgalarla geliyor. Fark budur ve bu farkın, Kur’an dinlemeye tesiri yoktur. İkincisi, televizyon vs. aletler, bugün Allah’ın insanlara bahşettiği birer nimettir. Bu nimeti, Allah yolunda, ahiret hesabına kullanmak ve bu vesileyle kulluk şuurumuzu arttırmak, gayet normaldir, normal olmanın da ötesinde bir vazifedir. Önemli olan, bu nimetlerin kula ne gibi tesirlerde bulunduğu, insanı hayra veya şerre yönlendirip yönlendirmediğidir. Meseleye böyle bakınca, yaşanan realiteyi görür ve ona göre daha isabetli yorumlar yaparız. Bir insan, televizyondan ya da bilgisayardan Kur’an öğreniyorsa, artık bu meseleye karşı çıkmanın veya olumsuz yorumlar getirmenin bir manası yoktur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt
Sura Erreur d'ouverture de https://hikmet.net/wp-content/plugins/holy-quran-random-verse-multilanguage/languages/turkish.txt