Top sakal bırakmak caiz midir?

Sakal bırakmak sünnettir, bırakılmış sakalı kesmek haram görülmüştür. Sünnette, sakalın bir kısmını bırakıp bir kısmını kesme diye bir şey yoktur. Sakal bırakılacaksa hepsi birden bırakılır ve bakımı görümü yapılır.

Top sakal bugün daha ziyade bir özenti haline geldi. İnsanlar kendilerini bu şekilde daha farklı bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Bu caiz değildir. Çünkü olduğundan farklı görünme, suniliklere girme dinimizce hoş karşılanmamıştır. Müslümanın kendine ait bir şekli ve giyimi vardır ve o olduğu gibi görünür, tabiidir.

Zaruret varsa bir insan top sakal da bırakabilir ama bu zaruretin çerçevesi çok önemlidir. Bazı duyguları tatmin etmek, bir zaruret değildir.

Bu konuda “Sakal Üzerine” makalemiz de okunabilir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

3|40|Dedi ki: "Rabbim, benim nasıl çocuğum olur? İhtiyarlık tam bir biçimde üstüme binmiş, karım ise kısır!" Allah cevap verdi: "Allah, dilediği şeyi işte böyle yapar!"
Sura 3