Yusuf Sûresi neden “en güzel kıssa” olarak isimlendirilmiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kur’ân-ı Kerim’de hiçbir peygamberin kıssası Yusuf sûresindeki gibi tek bir sûrede başlayıp da sona ermemiştir. Bu sûre, baştan sona Hz. Yusuf’u anlatmıştır. Bu kıssaya “en güzel kıssa” denmesinin sebepleri şunlar olabilir:

1. Kur’ân-ı Kerim’de bu kıssanın ihtiva ettiği ölçüde ibret ve prensipleri ihtiva eden başka bir kıssa yoktur. Nitekim bu husus sûrenin sonunda yer alan “Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır.”[1] âyetinde açıkça belirtilmektedir.

2. Hz. Yusuf, kardeşlerini güzel bir şekilde affedip bağışlamış, eziyetlerine sabredip katlanmış, onlarla karşılaştıktan sonra da yapmış olduklarını hatırlatmayarak onları affetmiştir. O kadar ki onlara “Bugün başınıza bir şey kakılmayacaktır.”[2] demiştir. Bu yönleriyle kıssa ibretlik dersler vermektedir.

3. Bu sûrede, peygamberlerin, salihlerin, meleklerin, şeytanların, cinlerin, insanların, hayvanların, kuşların, hükümdarların ve yönettikleri kimselerin davranışlarının, tüccar, ilim adamları ve cahillerin, erkeklerin, kadınların, hile ve tuzakları söz konusu edilmektedir. Yine bu sûrede, tevhid, fıkıh, siyer, rüya tabiri, siyaset, insanî münasebetler, iktisadî hayat, hem dine hem de dünyaya yarayacak pek çok faydalı hususlar bulunmaktadır. Bu yönüyle de en güzel kıssa denmiş olabilir.

4. Buradaki en güzel ifadesinin anlamı, en şaşırtıcı, en hayret verici, en güzel anlatış, Kur’ân’ın bunu en parlak metod ve en dikkat çekici üslûp ile anlatmış olmasıdır. Yani güzellikten maksat, güzel ifade ve kelimelerin fesahat yönünden mucize derecesine ulaşmış olmasıdır.

5. Bu kıssa ibretle ve öğütlerle dolu olan, dinî, dünyevî, sosyal, iktisadî, siyasî ve edebî hayatı ihtiva eden bir kıssa özelliği taşımaktadır. Belki en önemli dersi, eziyetlere karşı sabırlı olmak ve ceza vermeye muktedir olduğu bir zamanda affetmektir. Onun için güzel bir kıssanın bütün unsurlarını toplayan mükemmel bir kıssadır.

Doç. Dr. Muhittin Akgül
[1] Yûsuf Sûresi, 12/111.

[2] Yûsuf Sûresi, 12/92.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

36|15|Kent halkı dedi ki: "Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
Sura 36