Hayvanın kurban olmasına engel olan kusurlar nelerdir?

Allah’a kurbiyet ve ibadet için kesilen kurbanın semiz, sağlıklı ve azalarının tam olması, hem ibadetin gaye ve mahiyeti hem de sağlık kuralları açısından önemlidir. Bu itibarla, kurbanlık hayvanda kurban olmaya engel bir kusurun bulunmaması gerekir. Kur’ân’ı Kerim’de müminlerin kazandıkları şeylerin temiz ve güzel olanlarını Allah yolunda infak etmeleri emredilerek “Siz göz yummadan, içinize yatmaksızın almayacağınız kötü, bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki, Allah ganidir, hamîddir (kimseye ihtiyacı yoktur, bütün övgülere layıktır).(Bakara, 2/267) buyrulmuştur. Böylelikle, kötü, bayağı şeyleri kendiniz almazken, Allah’a borcunuzu bu ‏şeylerden vermeğe kalk‎‏mayı‎nı‎z, denilmiştir. [20] Buradan hareketle çok kusurlu olan hayvanların kurban edilmeleri uygun değildir.

Hayvanın kurban olmasına engel olan kusurlar şunlardır;

·    İki gözünün veya bir gözünün kör olması

·    Kesileceği yere yürüyemeyecek derecede topallığının bulunması

·    İki kulağının veya bir kulağının kesik olması

·    Dişlerinin tamamının veya büyük kısmının dökülmüş olması

·    Boynuzlarının ikisinin veya birisinin kökten kırılmış olması

·    Hayalarının veya meme uçlarının kopmuş olması

·    Kuyruğunun yarısı veya üçte birinden fazlasının kesilmiş olması

·    Kemiklerinde ilmik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün olması

·    Doğuştan kulağı ve kuyruğunun bulunmaması

·    Kontrol altına alınıp sürüye gönderilemeyecek ve yemlenemeyecek kadar deli olması

·    Aşikâr bir halde hasta bulunması

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

104|9|Uzatılmış sütunlar arasında...
Sura 104