Kadınların Kurban Kesmesi

Soru: Bir ailede, eşlerin ikisinin de kurban kesmesi gerekir mi? Yoksa sadece aile reisinin kesmesi yeterli olur mu?

Cevap: Kurban kesecek kişilerin özelliği kitaplarımızda şöyle belirtilmiştir: Müslüman, akıl-bâliğ, mukim ve zengin olmak. Bu vasıfları taşıyan herkesin kurban kesmesi gerekir.

Görüldüğü gibi burada kadın erkek ayırımı yoktur. Öyleyse bir ailede erkekle beraber kadının da zenginlik ölçüsü olan 85 gr. altını ya da bunun karşılığı olan nakit parası, babasından gelen mirası, eşinden aldığı mehiri, ihtiyaç fazlası halısı, kilimi, elbisesi varsa kurban kesmesi gerekir. Hatta elinde bunlar mal olarak bulunup da nakit parası yoksa, borç alıp kurban kesmesi gerekir. Üstelik bu zenginliğin üzerinden zekâtta olduğu gibi bir sene geçmesi gerekmez. Kurban günü, kadın bile zengin olsa, o gün kurban kesmesi vacip olur. Eğer kadının kendine ait 85 gr altın fiyatına ulaşan parası veya malı yoksa bu durumda kurban kesmesi vacip olmaz. O kadın her şeye rağmen kurban kesmek isterse bu kurban vacip değil nafile kurban olur.

Bir ailenin 85 gr altını veya bunu karşılayan malı ve parası varsa, bu ailede kurban kesecek olan ailenin reisi yani erkektir. Zira Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem) bir kurban kesmiş ve bunu hem kendi zatı adına hem de ailesi adına kesmiştir. Eyyub el Ensari hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi şerif de şöyledir: “Allah Resulü zamanında kişi, bir koyunu hem kendi adına hem de ailesi adına keserdi” (Tirmizi Edahi 10; İbni Mace, (3147) Nitekim Allah Resulünün muallâ hanımlarından kendi adına kurban kesen bir validemizi bilmiyoruz. Çünkü Efendimiz’in (aleyhissalatü vesselam) kestiği kurban onlar adına da kesilmiş oluyordu. (Tuhfetü’l Ahvezi)

Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre, bir ailede kurbanı bir sene erkeğin bir sene bayanın kesmesi şeklindeki uygulama doğru görülmemektedir. Bu konuda bayanların, “biz sevap kazanamıyoruz, neden bizim adımıza da kesilmiyor” gibi endişelere ve iddialara girmeleri caiz değildir. Zira mesuliyet erkeğindir. Hem erkeğin kestiği kurbandan bütün aile hem et yönüyle hem de sevap yönüyle hissesini alır. Öyleyse endişe etmeye gerek yoktur.

Bununla beraber, aile bütçesi uygun olanlar, hem erkek hem kadın hatta hem de çocuklar adına kurban kesebilirler. Erkeğin kestiği vacip, diğerleri nafile olur. Böylece, kurban kesip kan akıtmanın en faziletli olduğu bu mübarek günlerde, ailece büyük bir sevap kazanılmış olur. Tabi, ete muhtaç insanların sevinmeleri de ayrı bir manevi huzur verir insana.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

80|26|Sonra yeryüzünü yardık da yardık.
Sura 80