Redbull içmek caiz midir?

Değerli kardeşimiz,

Herhangi bir yiyecek veya içeceğin hükmü; içerisinde alkol vb. haram kılınmış bir katkı maddesi bulundurup bulundurmamasına, necis/habis olup olmamasına, sağlığa zararlı olup olmaması vb. göre belirlenmektedir.

Şayet ismi zikredilen içecek de dahil olmak üzere enerji içecekleri, zikredilen niteliklerden birini veya birkaçını barındırıyorsa içilmesi/tüketilmesi caiz olmaz, hiçbirisini barındırmıyorsa caiz olur, şüpheli durumda ise ihtiyatı tercih etmek ve uzak durmak en güzelidir.

Baştan şunu ifade edelim: Şu an elimizde enerji içecekleri (Eİ) ile ilgili net bir uzman/bilirkişi görüşü olmadığı için dini açıdan sakıncalı/sakıncasız, caiz/caiz değil şeklinde net bir ifade kullanamamaktayız. Ancak aşağıdaki bilgiler ışığında enerji içeceklerinin tüketilmemesini tavsiye etmekle yetineceğiz.

Bazı internet sitelerinin ürün/gıda içerik incelemelerinde söz konusu ürünün üretiminde “alkol” ve “hayvansal gıda” kullanılmadığı, hatta içeceğin üretim aşamasında herhangi bir çözelti olarak da “alkol” kullanılmadığı ifade edilmiştir [1]1, https://www.halalcheck.net/product-detail?id=60d34567e2dd801ca4dc562c. Ancak meselemiz bununla sınırlı değil. Zira detaylı içerik incelemelerinde ürün/ürünler hakkında şu bilgiler de mevcut:

  • “Ürün içeriğine baktığımızda ilk 3 sırada; Su, Sakkaroz ve Glikoz olduğunu görüyoruz. Bu da ürünün temelde sofra şekeri ve glikoz şurubu içeren bir şekerli sudan ibaret olduğunu gösteriyor. Şekersiz versiyonda ise üründe sofra şekeri yerine yapay tatlandırıcılar yer alıyor. Üründe bu haliyle 100 ml.’de 11,3 gr. İlave şeker bulunuyor. Bu da 250 ml.’lik en ufak boyda 28,3 gr. yani yaklaşık 14 tane küp şeker bulunurken, 473 ml.’lik en büyük boy ürün ise 53,44 gr. yani yaklaşık 27 tane küp şeker kadar ilave şeker içeriyor.” [2]2, https://gidadedektifi.com/2021/03/12/red-bull-enerji-icecegi/
  • Ürün şekerli suyun yanı sıra; karbondioksit, sitrik asit, asitliği düzenleci gibi yan bileşenler ile içeriği bilinmeyen aroma vericiler içeriyor… Ürünü enerji içeceği sıfatına dahil eden ise içeriğindeki taurin ve kafein oluyor. Üründe 800 mg/l Taurin ve 150 mg/l bulunuyor. Bu da 250 ml.’lik en ufak boyda 200 mg. Taurin ve 37,5 mg. Kafein bulunurken, 473 ml.’lik en büyük boy üründe ise 378 mg. Taurin ve 70,9 mg. Kafein bulunuyor.” [3]3, https://gidadedektifi.com/2021/03/12/red-bull-enerji-icecegi/
  • “Ürün bu bileşenlerin yanı sıra Niasin, Pantotenik asit, B6 ve B12 vitaminleri içeriyor. Üründe 250 ml.’lik en ufak boyda günlük ihtiyacın %125’ini karşılayan Niasin, günlük ihtiyacın %82,5’ini karşılayan Pantotenik asit, günlük ihtiyacın %357’sini karşılayan B6 vitamini ve günlük ihtiyacın %200’ünü karşılayan B12 vitamini bulunuyor.” [4]4, https://gidadedektifi.com/2021/03/12/red-bull-enerji-icecegi/

Bir çok enerji içeceğinde içeriklerin “gündelik limit/ihtiyaçların üzerinde olduğu”, “içeriği bilinmeyen aroma vericilerin varlığı“, “yüksek miktarda şeker, kafein vb. içeriğe sahip olduğu” göz önüne alındığında, ve ilgili bazı çalışmalardaki

  • “..popüler kültürün bir parçası olan Eİ’nin çok masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Serebral iskemiden ölü doğuma, epileptik ataktan uyku bozukluğuna, kardiyak arrestten alkol bağımlılığına giden süreci hızlandırma gibi oldukça kaygı verici zararlı etkileri bilinmektedir. Eİ nin insan sağlığına olan etkileri konusunda henüz birikmiş yeterli bilgi birikiminin olmayışı da bu konudaki endişeleri artırmaktadır. Eİ hakkında yapılacak deneysel ve klinik çalışmaların sonuçlarının bu konudaki eksikliği gidereceği, bu süreçte de klinisyenlerin Eİ kullanımı konusunda daha temkinli olmaları bir gereklilik olarak değerlendirilmelidir[5]5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/54269

şeklindeki çekinceler ve ifadeler göz önüne alındığında tüketilmemesinin daha doğru olduğu söylenebilir.

Selametle kalın, takipte kalın.

Ayrıca aşağıdaki yazılarımızdan da istifade edebilirsiniz:

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

44|42|Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.
Sura 44