Toprak ürünlerine yapılan masraflar zekâttan düşülür mü?

Hanefî mezhebine göre, gübre, mazot, ilaçlama, işçilik vb. gibi toprak için yapılan masraflar hesaba katılmadan (ayrılmadan) zekât verilir.

Ancak çağdaş İslâm âlimlerinden bazıları, günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak topraktan ürün elde etmek için yapılan harcamaların çok olduğu takdirde, masrafla sulanan araziye kıyasla yirmide bir oranında zekâta tabi olacağını söylemişlerdir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|185|Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır.
Sura 2